top of page

Težimo kvalitetnim geopodacima i uslugama

Geo-mond d.o.o. za geodeziju, trgovinu i usluge

Državna geodetska uprava

Suglasnost za obavljanje

stručnih geodetskih poslova

​Geodetski poslovi za potrebe projektiranja i gradnje

​Geodetski poslovi za potrebe projektiranja i gradnje se bave praktičnom primjenom geodetskih metoda u inženjerstvu, napose u projektiranju i gradnji građevina.

Najčešće obuhvaćaju geodetske usluge snimanja terena i izrade geodetskih podloga koje čine osnovu za projektiranje, dopunskih mjerenja terena tijekom izrade detaljnijih projekata i same gradnje, iskolčenja građevine, kontrole dimenzija građevine tijekom gradnje.

Wind Turbines

Geodetski poslovi održavanja katastra i zemljišnih knjiga

Hrvatski sustav registriranja nekretnina i prava na njima ima višestruke zadaće od kojih su najvažnije uspostava sigurnosti u pravnom prometu nekretnina i zaštita prava upisanih u registre. Sustav registriranja nekretnina i prava na njima u Republici Hrvatskoj temelji se na dva registra – katastru i zemljišnim knjigama.

 

Geodetski poslovi za potrebe održavanja katastra i zemljišnih knjiga podrazumijevaju pružanje usluga obavljanja terenskih mjerenja i prikupljanja podataka s izradom parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata.

Marble Steps

Geodetski poslovi kod upravnih i sudskih postupaka

Signature

Geodetski poslovi za potrebe upravnih i sudskih postupaka podrazumijevaju pružanje geodetskih usluga i izradu mišljenja i vještačenja potrebnih za donošenje odluka u upravnim i sudskim postupcima.

Tko smo

O tvrtci

Geo-mond d.o.o. je tvrtka za obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe održavanja katastra zemljišta, katastra nekretnina, katastra infrastrukture, katastra zgrada, prostornog uređenja, gradnje, upravnih i sudskih postupaka, te ostalih geodetskih usluga za tehničke i druge potrebe.

2016

Godina osnutka

282

Završena projekta

4

Zaposlenih

20 +

Poslovnih partnera

Potpis.png

Marijo Mirčeta

mag. ing. geod. et geoinf.

Stručni geodetski poslovi

Obavljamo geodetske usluge, i usluge vezane uz njih

Pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova.

Katastar i zemljišna knjiga

Gradnja

Komunalna infrastruktura

Prostorno uređenje

Sudski postupci

Upravni postupci

Geodetski nadzor

Evidentiranje cesta

Snimanje iz zraka

Procjena vrijednosti

Geoinformacijski

sustavi

Promet nekretninama

Savjetovanje i konzalting

Za tehničke i druge potrebe kao usluge za fizičke i pravne osobe  

Stručni geodetski poslovi

Stručni geodetski poslovi za tehničke i druge potrebe koji se obavljaju kao usluge fizičkim i pravnim osobama 

Ovlaštenja, rješenja i suglasnosti javnopravnih tijela

Licencirani smo za usluge koje obavljamo

untitled-2.png
bitmap_Sloj 1_copy_2.png
logo-footer.png
hdsvip1_edited.png
ministarstvo1 novo.png
bottom of page