stručni geodetski poslovi za POTREBE KATASTRA INFRASTRUKTURE

Pod obavljanjem stručnih geodetskih poslova za potrebe katastra infrastrukture podrazumijeva se pružanje geodetskih usluga obavljanja terenskih mjerenja i prikupljanja podataka s izradom elaborata za potrebe održavanja katastra infrastrukture, usluga tehničkog vođenja katastra infrastrukture za potrebe jedinica lokalne samouprave te pružanje drugih geodetskih usluga za potrebe katastra infrastrukture.