ETAŽIRANJE ZGRADA

Etažiranje je postupak kojim uspostavljate vlasništvo nad točno određenim dijelom zgrade, tj. nad Vašim stanom i njemu pripadajućim dijelovima. Ukoliko ste vlasnik stana u nekoj zgradi koja nije etažirana, Vi ste ustvari vlasnik jednog nedefiniranog dijela te zgrade te nije potpuno jasno koji je dio zgrade u Vašem vlasništvu. Jedini pravni dokaz o tome da ste Vi vlasnik stana, poslovnog prostora ili neke druge nekretnine je izvadak iz zemljišne knjige, a pravo vlasništva na navedenom se ne može upisati u zemljišnu knjigu dok zgrada nije etažirana.