GEODETSKI ELABORAT VODOVA

Elaborat vodova služi za upis i evidenciju vodova te za vodove pratećih objekata. Sadrži podatke o vrstama,  osnovnim tehničkim osobinama i položaju voda, podatke o objektima koji pripadaju vodovima te podatke o upraviteljima vodova za elektroenergetsku, telekomunikacijsku, vodovodnu, kanalizacijsku, toplovodnu, plinovodnu i naftovodnu mrežu. Katastar vodova je važna baza podataka koja se koristi  za praćenje stanja infrastrukture, te kao podloga pri projektiranju određenih zahvata u prostoru.

Geodetska izmjera vodova obuhvaća:

  • – izmjeru položajnih lomnih točaka voda (horizontalni položaj voda)
  • – izmjeru visinskih lomnih točaka voda (kod kanalizacije na dnu cijevi ili kanala, a kod ostalih na tjemenu voda)
  • – izmjeru križanja novoizgrađenog voda s drugim vodovima u trenutku polaganja kada je križanje vidljivo
  • – izmjeru pripadajućih objekata
  • – prikupljanje podataka o osnovnim tehničkim osobinama voda.