GEODETSKA SKICA ZA TUŽBU

Geodetska skica za tužbu koristi se kao podloga u pravnom postupku na temelju koje se rješava stanje u zemljišnoj knjizi između jedne ili više stranaka. U našem pravnom sustavu, koji nakon smrti ostavitelja ostavinu ostavlja kao zajedničku imovinu nasljednika, a ne stvarnim nasljednicima – neovisno da li će se svakome od njih predati određeni dijelovi čestice u samovlasništvo ili će im biti predane u suvlasništvo, česta je upotreba Geodetske skice za tužbu. Ona je nužna u postupku kada je predmet tužbe udio u trenutno evidentiranoj čestici,  gdje je kod nas još uvelike prisutna neusklađenost katastarske – zemljišnoknjižne evidencije i pravog stanja na terenu. Geodetsku skicu za tužbu naručuju oštećene stranke koje žele urediti papire u katastru i zemljišnoj knjizi, te tako zajamčiti svoje pravo vlasništva. Geodetska skica precizno i jasno predočava narav, namjenu i površinu dijela terena koji je u pitanju, a temeljem nje se po ishodovanju presude, u negrađevinskim i neizgrađenim građevinskim područjima, izrađuje parcelacijski elaborat u svrhu parcelacije ili spajanja zemljišta.