GEODETSKA SKICA ZA RJEŠAVANJE IMOVINSKOPRAVNIH POSLOVA

Geodetska skica za rješavanje imovinskopravnih poslova služi kao vjeran prikaz stanja na terenu u vrijeme snimanja, koji će se koristiti pri izvođenju imovinskopravnih poslova. Ona se koristi kako bi se jasno predočile i prikazale čestica ili čestice u pitanju, da bi time sve stranke u postupku imale jasnu sliku novog odnosa. Geodetska skica za rješavanje imovinskopravnih poslova je koristan alat za predstavljanje bilo kakvog dijela terena, bilo za kupoprodaju, najam ili zalog. Ovdje je bitno napomenuti da postojeći katastarski planovi i dostupne kartografski podaci često variraju po kvaliteti i točnosti, a kako bi se osigurala točna, a time i pravedna transakcija i zadovoljnosti svih uključenih stranaka neophodna je geodetska skica temeljena na novoj geodetskoj izmjeri.