GEODETSKA SKICA ZA INTERNU DIOBU

Geodetska skica za internu diobu služi za diobu katastarske čestice kada ona nije dopuštena postojećim prostorno – planskim uvjetima ili u slučaju da se čestica želi samo interno podijeliti među suvlasnicima. U ovim slučajevima suvlasnici posjeduju djelove određene čestice tj. suvlasničke udjele na istoj, a koji su jasno definirani na terenu. Geodetska skica za internu diobu, kao produkt geodetske izmjere terena i vjeran prikaz stanja na terenu u vrijeme snimanja, je nužna kako bi suvlasnici odredili međusobnu podjelu i granice. Tako slijedi da, iako čestica što se tiče zemljišne knjige i katastarskog operata ostaje jedna i nepodijeljena, među suvlasnicima je ona ugovorom jasno podijeljena onako kako je prikazano na geodetskoj skici za internu diobu.