O NAMA

Geo-mond d.o.o. je tvrtka za obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe održavanja katastra zemljišta, katastra nekretnina, katastra infrastrukture, katastra zgrada, prostornog uređenja, gradnje, upravnih i sudskih postupaka, te ostalih geodetskih usluga za tehničke i druge potrebe. Geo-mond d.o.o. ima ovlaštenje Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova, a sve prema uvjetima i mjerilima koje pravne osobe registrirane za ovu djelatnost moraju ispuniti.

Tvrtku je, u veljači 2016. godine, nakon položenog stručnog ispita i završenog vježbeništva u svojstvu stručnog suradnika na poslovima iz područja katastra zemljišta, katastra nekretnina, katastra vodova, prostornog uređenja, gradnje i drugih geodetskih poslova koji se obavljaju kao usluge pravnim i fizičkim osobama, osnovao ovlašteni inženjer geodezije Marijo Mirčeta mag. ing. geod. et geoinf.

Poslove obavljamo uglavnom na širem području Splita, Solina, Omiša, Kaštela, Trogira, Sinja, Makarske, te na otocima Braču, Šolti, Drveniku, Hvaru i Visu, ali pritom ne isključujemo i ostala područja.

Pri obavljanju stručnih geodetskih poslova, i usluga vezanih uz njih, neprestano nastojimo voditi brigu o učinkovitosti, pouzdanosti i odgovornosti. Trudimo se, u tim vrijednostima, kontinuirano i stabilno rasti, što želimo činiti i kad je u pitanju kvaliteta usluge, povećanje raznolikosti usluga i upotreba suvremenih tehnoloških alata.