GEODETSKA PODLOGA ZA PROJEKTIRANJE

Geodetska podloga za projektiranje je geodetski situacijski prikaz stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu koji se izrađuje u svrhu ishođenja dozvole za gradnju. Na geodetskoj podlozi prikazuje se stvarno stanje terena, što je preduvjet za projektiranje. Pri tome je osobito važno da arhitekt ima uvid u visinsku konfiguraciju terena koja je na geodetskoj podlozi prikazana slojnicama ili kotama. Čest je slučaj da katastarski plan nije ažuran, te ne daje točan prikaz stanja na terenu.