GEODETSKE SKICE

Geodetska skica za tužbu koristi se kao podloga u pravnom postupku kojim se rješava stanje u zemljišnoj knjizi između jedne ili više stranaka. U našem pravnom sustavu, koji nakon smrti ostavitelja ostavinu ostavlja kao zajedničku imovinu nasljednika, a ne stvarnim nasljednicima – neovisno da li će se svakome od njih predati određeni djelovi čestice u samovlasništvo ili će im biti predane u suvlasništvo, česta je potreba za geodetskom skicom za tužbu. Ona je u tom postupku nužna kada je predmet tužbe udio u trenutno evidentiranoj čestici. Geodetsku skicu za tužbu naručuju oštećene stranke koje žele urediti papire u katastru i zemljišnoj knjizi, te tako zajamčiti svoje pravo vlasništva. Geodetska skica precizno i jasno predočava narav, namjenu i površinu dijela terena koji je u pitanju, a temeljem nje se po ishodovanju presude, u negrađevinskim i neizgrađenim građevinskim područjima, izrađuje parcelacijski elaborat u svrhu parcelacije ili spajanja zemljišta.

Geodetska skica za rješavanje imovinskopravnih poslova služi kao vjeran prikaz stanja na terenu u vrijeme snimanja, koji će se koristiti pri izvođenju imovinskopravnih poslova. Ona se koristi kako bi se jasno predočile i prikazale čestica ili čestice u pitanju, da bi time sve stranke u postupku imale jasnu sliku novog odnosa. Geodetska skica za rješavanje imovinskopravnih poslova je koristan alat za predstavljanje bilo kakvog dijela terena, bilo za kupoprodaju, najam ili zalog. Ovdje je bitno napomenuti da postojeći katastarski planovi i dostupne kartografski podaci često variraju po kvaliteti i točnosti, a kako bi se osigurala točna, a time i pravedna transakcija i zadovoljnosti svih uključenih stranaka neophodna je geodetska skica temeljena na novoj geodetskoj izmjeri.

Geodetska skica za internu diobu služi za diobu katastarske čestice kada ona nije dopuštena postojećim prostorno – planskim uvjetima ili u slučaju da se čestica želi samo interno podijeliti među suvlasnicima. U ovim slučajevima suvlasnici posjeduju djelove određene čestice tj. suvlasničke udjele na istoj, a koji su jasno definirani na terenu. Geodetska skica za internu diobu, kao rezultat geodetske izmjere terena stvarni je prikaz stanja terene, i potrebna je kako bi suvlasnici odredili međusobnu podjelu i granice. Tako slijedi da, iako čestica što se tiče zemljišne knjige i katastarskog operata ostaje jedna i nepodijeljena, među suvlasnicima je ona ugovorom jasno podijeljena onako kako je prikazano na geodetskoj skici za internu diobu.