GEODETSKO ISKOLČENJE

Iskolčenje je geodetska usluga prenošenja na teren projektiranih dimenzija, visina i položaja. Iskolčenje se može izvoditi u horizontalnom i visinskom smislu.

Svrha iskolčenja je da se zgrada ili druga građevina, linija razidobe ili postojeća međa postave na točno za to predviđeno mjesto.

Popratni dokument iskolčenju je elaborat iskolčenja. Elaborat iskolčenja je skup grafičkih i pisanih dokumenata koji opisuju kako je izvedeno samo iskolčenje, a sastoji se od tehničkog izvješća s opisom projektnog zadatka, korištenog instrumentarija, osnovnim podacima o predmetu iskolčnja, popisu koordinata iskolčenih i pomoćnih položajnih točaka, te skice iskolčenja

Iskolčenje i elaborat iskolčenja građevine izvode geodetske tvrtke koje posjeduju ovlaštenje Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova. Naš ured obavlja sve usluge iskolčenja kao i izradu pripadajićih elaborata.