GEODET / GEOMETAR

Geodet ili geometar je osoba koja se profesionalno bavi geodezijom, znanstvenom i tehničkom disciplinom koja se bavi izmjerom i prikazom Zemljine površine, određivanjem oblika Zemlje i njezina polja sile teže. Pod tim nazivom se uopćeno misli na sve osobe koje obavljaju geodetske poslove, bilo da imaju završenu srednju geodetsku školu ili neki veći stupanj studija na Geodetskom faklutetu.

Tradicionalno, geodezija se dijeli na višu geodeziju, kojoj je svrha određivanje oblika i veličine Zemlje, polja sile teže i osnovnih točaka za izmjeru većih područja na Zemljinoj površini, te na nižu geodeziju, koja se u prvom redu bavi detaljnim izmjerama zemljišta i njegovim predočavanjem na kartama i planovima.

Niža geodezija je uobičajena grana gedezije za većinu geodeta. Ona uključuje poslove izmjere i izrade planove i karata manjeg ili većeg dijela zemljine površine, koji kasnije služe kao osnova za planiranje, projektiranje i ostale radnje u drugim tehničkim i društvenim strukama. Najčešće se geodetski radovi izvode za potrebe građevinara i arhitekata u početnoj fazi izrade projekta. Inženjeri geodezije i geometri također vrše upise zemljišta u odgovarajuće upisnike, vrše projektiranje, uspostavu i održavanje geoinformacijskog sustava, te prikupljanje, spremanje, analiziranje, upravljanje i plasman zemljišnoknjižnih podataka.

Pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova dužna je u obavljanju istih poštivati odredbe Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnini te mnoštva posebenih zakona i pravilnika kojim je uređeno obavljanje geodetske djelatnosti, te osigurati da obavljanje tih poslova bude u skladu s temeljnim načelima i pravilima koja trebaju poštivati ovlašteni inženjeri geodezije.